KOD FÖR SUNRESIN 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
E- post till oss
2019 Halvårsvisa resultatprognoser
nyhetscentrum
Kontakta oss Kontakta oss
  • Sunharts Park, nr.135, Jinye Road, Xi anx8217; en Hi-tech Industrial Development Zone, Shai-710076, Kina
  • E-post: seplit@sunharts.com
  • Tfn: +86-29-89182091
Kontakta oss Kontakta oss

2019 Halvårsvisa resultatprognoser

Företaget och alla styrelseledamöter garanterar att innehållet i informationen är sant, korrekt och komplett, och att det inte finns några falska uppgifter, vilseledande uttalanden eller större utelämnanden.

A. Förväntad status för denna period

FödelsedjurPrognosperiod för resultat: januari 1, 2019 –juni 30, 2019

FödelsedjurFörväntade resultat: fortsatt tillväxt

Item

This reporting period( RMB ‘000)

last year (RMB ‘000)

Net profit attributable to shareholders of listed companies

Growth vs. same period last year:125%-150%

profit:60,452.4

profit:136,017.9—151,131.0

B. Prestandaprognosen för förhandsrevision

Prognosen för resultat har inte granskats av en auktoriserad revisor.

ljn.160C. Orsak till förändringar i prestanda

FödelsedjurUnder rapporteringsperioden utvidgade företaget aktivt sektorn i senare led i förädlingskedjan, marknaden i den ursprungliga företagssektorn steg stadigt och resultaten för varje nedströmssektor ökade väl. I beslutet om saltlakextraktion erkändes en del intäkter, vilket i hög grad bidrog till den nuvarande vinsttillväxten.

FödelsedjurUnder rapporteringsperioden var effekterna av icke återkommande vinster och förluster på företagets nettovinst ungefär RMB 303,100.00.160

D. Övriga relevanta uppgifter:

FödelsedjurDenna resultatprognos är resultatet av preliminära beräkningar från företagets finansavdelning.

FödelsedjurDe s ärskilda finansiella uppgifterna om 2019:s halvårsresultat kommer att redovisas i detalj i företagets halvårsrapport 2019.Investerare uppmanas att fatta noggranna beslut och uppmärksamma investeringsrisker.


Här är tillkännagivandet.

Sunharts: 160; New Materials Co. Ltd., Xi 8217a;

Styrelsen i juli 15, 2019

Relaterade artiklar
Här för att tillhandahålla fullständig separering och rening
Kontakta oss