KOD FÖR SUNRESIN 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
E- post till oss
Periodisk tabell över element
teknisk resurs
Kontakta oss Kontakta oss
  • Sunharts Park, nr.135, Jinye Road, Xi anx8217; en Hi-tech Industrial Development Zone, Shai-710076, Kina
  • E-post: seplit@sunharts.com
  • Tfn: +86-29-89182091
Kontakta oss Kontakta oss

Periodisk tabell över element

Lantanider
De femton kemiska elementen 160, med atomära kemiska element,160, med atomnummer,160, 57 till 71,från lantanum160, genom lutetium,160;. 160. Dessa femton lantanidselement, tillsammans med de kemiskt liknande elementen skandium och yttrium, är ofta kända som sällsynta jordartsmetaller.

Aktinider
Serien actinid pro160, omfattar 15-metalliska kemiska element,160, med atomnummer 160;160, 160, från 89 till 160, 103, aktinid160, genom Lawrence.Serien aktinider bygger sitt namn på det första elementet i serien, aktinium.Alla har mycket stora atomära 160och joniska radii 160och uppvisar ett ovanligt stort spektrum av fysiska egenskaper.Medan aktinium och de sena aktiniderna (från och med americium) beter sig på samma sätt som lanthaniderna, är elementen torium genom neptunium mycket mer lika med övergångsmetaller,
Här för att tillhandahålla fullständig separering och rening
Kontakta oss