KOD FÖR SUNRESIN 300487 More info please click ¥ 29.09 -0.75%
E- post till oss
Kontakta oss Kontakta oss
  • Sunharts Park, nr.135, Jinye Road, Xi anx8217; en Hi-tech Industrial Development Zone, Shai-710076, Kina
  • E-post: seplit@sunharts.com
  • Tfn: +86-29-89182091
Kontakta oss Kontakta oss

Privat policyLäs noga igenom alla villkor i detta uttalande innan du använder den här webbplatsen.Er tillgång till denna webbplats och användningen av denna webbplats på olika sätt kommer att anses vara ett stöd för hela innehållet i detta uttalande.

1.Upphovsrätten till webbplatsen tillhör Sunharts New Materials Co.Ltd..,65292Xi'an 65292; '652888, nedan kallat Sunharts), och dess skydd omfattar, men inte begränsat till, den grafiska bilden, logotyperna, idéerna och programvaran på denna webbplats.

2.Beskrivningen av produkter, teknik, tjänsteområden osv. på denna webbplats är endast avsedd för informativa ändamål och ersätter inte den information som du får från personal inom forskning och utveckling, produktion, försäljning osv. av sunharts.Informationen på denna webbplats är inte rättsligt bindande.Om inget annat uttryckligen överenskommits bör informationen på denna webbplats inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja någon produkt eller tjänst, och det är inte heller en officiell bekräftelse av någon transaktion.

3.De produkter, information och tjänster som tillhandahålls på denna webbplats omfattar inte alla länder och regioner.Om du har särskilda behov, kontakta Sunharts.

4.Vi kommer att sträva efter att se till att all information på webbplatsen är korrekt, fullständig och uppdaterad, men förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst utan förvarning.

Fem.All upphovsrätt och andra äganderättsligt skyddade meddelanden eller meddelanden måste bevaras för att ladda ner materialet på denna webbplats.Ingen del av innehållet i denna webbplats får ändras, distribueras, överföras, reproduceras eller på annat sätt användas för kommersiella eller offentliga ändamål utan tidigare tillstånd av sunharts.

6.Engagemang i den verksamhet som är knuten till denna webbplats (inbegripet men inte begränsat till att besöka webbläsning, användning, repris, publicitet och introduktion), måste handla i god tro och på ett försiktigt sätt; får inte avsiktligt eller vårdslöst skada de olika legitima rättigheterna och intressena på denna webbplats, får inte använda denna webbplats direkt eller indirektFolkrepubliken Kinas lagar, internationella konventioner och social etik på något s ätt.

7.Om denna webbplats oavsiktligt bryter mot en viss mediers eller en persons immateriella rättigheter, vänligen skriv till oss eller ring oss, och den relevant a delen raderas omedelbart.

Åtta.Lagstiftningen i Folkrepubliken Kina skall tillämpas på tvister som uppstår till följd av detta uttalande eller användningen av denna webbplats.

9.Rätten att tolka ovanstående påstående tillhör Sunharts.Om det finns en relevant förklaring i lagen bygger den på tolkningen av den kinesiska lagstiftningen.

Tio.Detta uttalande är tillgängligt på både kinesiska och engelska.Om det finns en lucka i uttrycksformen ska den kinesiska versionen ha företräde.

Sunharts New Materials Co.Ltd., Xi:.8217an
201924180;3FRANS26376;16FRAMSTÄLLNING,
16:e Mar., 2019
Här för att tillhandahålla fullständig separering och rening
Kontakta oss